Etusivu

 Toimintaterapeutti on yksi laillistetuista terveydenhuollon ammateista. Toimintaterapeutin ammattinimikettä voivat käyttää vain  tutkinnon suorittaneet henkilöt.

 Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä ja omatoimisuutta sekä itsetuntoa. 

Toimintaterapia perustuu tehtyyn toimintaterapiatutkimukseen ja kuntoutussuunnitelmaan. Toimintaterapian  tavoitteet laaditaan yhdessä  lapsen vanhempien tai huoltajien kanssa. Toimintaterapian tavoitteena on sensomotoristen, kognitiivisten ja sosioemotionaalisten valmiuksien parantaminen, jotka ovat perustana ikätasoiselle toimintakyvylle itsestä huolehtimisessa, leikissä, koulussa ja vapaa-aikana. Toimintaterapiassa lapsi osallistuu itse toiminnan suunnitteluun ja häntä tuetaan itseohjautuvuuteen.

Lasten toimintaterapian menetelminä käytetään sensorisen integraation terapiaa, leikkiä, rakentelua, luovia toimintoja, pelejä ja muita tehtäviä. Tavoitteista riippuen toimintaterapiassa voidaan harjoitella myös yksittäisiä taitoja, kuten pukeutumista. Tärkeänä osana terapiaan kuuluu myös yhteistyö vanhempien, päiväkodin, koulun tai muiden lapsen hoitoon  ja kuntoutukseen osallistuvien kanssa.